Zapraszamy do wsółpracy

Pracuj z nami

specjalista elektryka

Dołącz do nas!

Pracownicy są naszym najcenniejszym dobrem. Jeżeli jesteś rzetelny, uczciwy, nie boisz się nowych wyzwań i zależy Ci na stabilnej pracy, prosimy o przesłanie swoich zgłoszeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest firma ElektroMlostek Michał Mlostek z siedzibą w Jaworznie
przy ul. Jesienna 25, NIP: PL 632 173 49 96, REGON: 277 664 828.
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, należy kierować na adres siedziby lub adres e-mail kontakt@elektromlostek.pl.

  1.  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
  4. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.